Khi nào thì cần tiến hành việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?

Ngày hỏi:14/02/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Khi nào thì cần tiến hành việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Thanh Chương - Bình Thuận

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Về vấn đề này của bạn thì tại Khoản 1 Điều 158 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có quy định như sau:

Việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh được thực hiện trong trường hợp quy định của Hiến pháp, luật, pháp lệnh có cách hiểu khác nhau trong việc thi hành.

=> Như vậy, theo quy định này thì việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh được thực hiện khi Hiến pháp, luật, pháp lệnh có cách hiểu khác nhau trong việc thi hành bạn nhé.

Bên cạnh đó, tại Điều này cũng có quy định về nguyên tắc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh như sau:

- Đúng với tinh thần, mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo ban hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

- Phù hợp với nội dung, ngôn ngữ của Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

- Không được sửa đổi, bổ sung hoặc đặt ra quy định mới.

Trên đây là nội dung giải đáp về trường hợp giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.