Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 được nghỉ làm mấy ngày?

Ngày hỏi:12/02/2019

Anh chị cho em hỏi sắp tới ngày Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ rơi vào ngày chủ nhật. Theo quy định của luật lao động thì người lao động sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày ạ? Mong anh chị tư vấn giúp em

Thanh Giang (ggian***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 Bộ luật lao động 2012 thì:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

...

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 110 Bộ luật lao động 2012 thì:

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Như vậy, trong một tuần làm việc, người lao động được nghỉ ít nhất là 01 ngày và ngày nghỉ hằng tuần thông thường sẽ rơi vào chủ nhật. Một số doanh nghiệp khác sẽ có ngày nghỉ cố định hằng tuần bao gồm 02 ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ rơi vào chủ nhật ngày 14 tháng 04, do đó, việc xác định người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày phụ thuộc vào ngày nghỉ hằng tuần cố định - được nêu rõ trong nội quy lao động của công ty. Nếu ngày nghỉ cố định hằng tuần của công ty không phải là ngày chủ nhật thì người lao động chỉ được nghỉ 01 ngày (14/04) và không được nghỉ bù.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần của doanh nghiệp được xác định là ngày chủ nhật thì người lao động sẽ được nghỉ 01 ngày nghỉ lễ là ngày 14/04 và nghỉ bù vào ngày kế tiếp - tổng cộng là 02 ngày. Hoặc nếu theo nội quy lao động ngày nghỉ cuối tuần bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật thì người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng là 03 ngày.

Ban biên tập thông tin đến bạn!

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin