Người lao động nghỉ việc phải bồi thường chi phí đào tạo?

Ngày hỏi:11/02/2019

Tôi có được công ty cử đi đào tạo ở nước ngoài 01 năm, tôi và công ty có ký hợp đồng đào tạo theo quy định của pháp luật. Nhưng khi về lại công ty tôi cảm thấy mức đãi ngộ của công ty không bằng các công ty khác. Và tôi muốn nghỉ việc để đi nơi khác làm việc. Vậy tôi có phải đền bù chi phí đào tạo cho công ty hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động và người lao động phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Nghề đào tạo; địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo; chi phí đào tạo; thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo; trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo; trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Tại Khoản 3 Điều 43 Bộ luật lao động 2012 có quy định:

"Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

...

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này."

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì người lao động có trách nhiệm phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Do đó: Đối với trường hợp bạn đã ký kết hợp đồng đào tạo với công ty thì bạn có trách nhiệm hoàn trả lại chi phí đào tạo cho công ty khi có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật theo thỏa thuận giữa bạn và công ty trong hợp đồng đào tạo và theo quy định của pháp luật.  

Chi phí đào tạo ở đây ở đây có thể bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.   

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin