Lưu hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ như thế nào?

Ngày hỏi:31/01/2019

Kiểm toán là một hoạt động đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán. Được biết Chính phủ vừa mới ban hành văn bản về kiểm toán nội bộ, anh chị cho tôi hỏi theo quy định nay thì việc báo cáo đột xuất và tham vấn chuyên môn kiểm toán nội bộ được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và khuyển khích về các nội dung như sau:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị.

- Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.

- Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.

Lưu hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ được quy định tại Điều 18 Nghị định 05/2019/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 01/04/2019, cụ thể như sau:

- Hồ sơ, tài liệu trong mỗi cuộc kiểm toán phải được ghi chép thành văn bản, lưu theo trình tự để các cá nhân, tổ chức (có trình độ chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của đơn vị) có thẩm quyền khai thác có thể hiểu được các công việc, kết quả thực hiện cuộc kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán và hồ sơ, tài liệu kiểm toán phải được lưu trữ tại đơn vị theo các quy định của pháp luật về lưu trữ.

Trên đây là quy định về lưu hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin