Nguyên tắc lập hồ sơ khen thưởng trong ngành KH&ĐT như thế nào?

Ngày hỏi:30/01/2019

Tôi đang làm việc tại đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT, được biết vừa mới có quy định về thi đua khen thưởng trong ngành. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì nguyên tắc lập hồ sơ khen thưởng trong ngành KH&ĐT được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 6 Điều 28 Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT, có hiệu lực ngày 10/02/2019, quy định nguyên tắc lập hồ sơ khen thưởng trong ngành KH&ĐT như sau:

- Báo cáo thành tích, báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải đóng dấu giáp lai của đơn vị đề nghị khen thưởng.

- Đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, khi trình các hình thức khen thưởng: Cờ thi đua, Bằng khen, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập thể lao động xuất sắc và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể hoặc cá nhân là thủ trưởng đơn vị, trong hồ sơ khen thưởng phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền.

- Việc khen thưởng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán phải có Báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong thời gian 05 năm trở lên trước thời điểm đề nghị khen thưởng. Đối với doanh nghiệp không thuộc đối tượng kiểm toán trong báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng kiểm toán.

Trên đây là quy định tuyến trình khen thưởng trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.