Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng nào?

Ngày hỏi:25/01/2019

Vừa qua, tôi có nghe giảng viên có nhắc đến chữ ký điện tử, nhưng tôi vẫn chưa rõ về vấn đề này nên rất Mong Ban tư vấn vui lòng hỗ trợ giúp: Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng nào? Vấn đề này được quy định tại đâu?

(***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 21 Luật Giao dịch điện tử 2005, có quy định:

Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.

Đồng thời, chúng tôi thông tin thêm đến bạn chữ ký điện tử được xem là bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra an toàn do các bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được các điều kiện sau đây:

a) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với người ký trong bối cảnh dữ liệu đó được sử dụng;

b) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký;

c) Mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện;

d) Mọi thay đổi đối với nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.