05 trường hợp hủy tờ khai hải quan đối với những tờ khai không có giá trị làm thủ tục

Ngày hỏi:23/01/2019

Theo tôi được biết đối với những tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan thì sẽ bị hủy. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các trường hợp nào tờ khai hải quan bị hủy khi tờ khai không có giá trị làm thủ tục hải quan. Mong anh chị giải đáp giúp tôi

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC, quy định Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:

(1) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;

(2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

(3) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

(4) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra;

(5) Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Trên đây là quy định về trường hợp hủy tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.