Người nước ngoài được quá cảnh tại Việt Nam khi đáp ứng đủ những điều kiện gì?

Ngày hỏi:21/01/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Người nước ngoài được quá cảnh tại Việt Nam khi đáp ứng đủ những điều kiện gì? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quá cảnh là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba.

Theo đó, tại Điều 23 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 có quy định về những điều kiện cần phải đáp ứng để người nước ngoài được quá cảnh tại Việt Nam bao gồm:

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;

- Vé phương tiện phù hợp với hành trình đi nước thứ ba;

- Thị thực của nước thứ ba, trừ trường hợp được miễn thị thực.

Bên cạnh đó, tại Luật này còn có quy định về khu vực quá cảnh như sau:

- Khu vực quá cảnh là khu vực thuộc cửa khẩu quốc tế, nơi người nước ngoài được lưu lại để đi nước thứ ba.

- Khu vực quá cảnh do cơ quan có thẩm quyền quản lý cửa khẩu quốc tế quyết định.

Trên đây là nội dung giải đáp về những điều kiện để người nước ngoài được quá cảnh tại Việt Nam.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin