Người có bằng trung cấp dược có thể thể mở quầy thuốc tây?

Ngày hỏi:21/01/2019

Xin chào, tôi có vấn đề cần được giải đáp, hiện tại tôi vừa nhận được bằng trung cấp dược. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì người có bằng trung cấp dược có thể mở quầy thuốc tây được không? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 18 Luật dược 2016 quy định:

2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm a, e hoặc g Khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Tại Điểm a, e hoặc g Khoản 1 Điều 13 Luật dược 2016 quy đinh:

1. Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm:

a) Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (sau đây gọi là Bằng dược sỹ);
...
e) Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;

g) Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;

Để mở quầy thuốc cần có cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn, người này theo quy định cần phải có một trong các văn bằng sau: bằng dược sỹ, bằng tốt nghiệp cao đẳng dược, bằng tốt nghiệp trung cấp dược. Và người đó phải có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Như vây, bạn đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược thì bạn cần thực hành 18 tháng chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp để đủ điều kiện mở quầy thuốc tây.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin