Viên chức nghiện ma túy thì bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:21/01/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Viên chức nghiện ma túy thì bị xử lý như thế nào đối với công việc? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 9 Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức có quy định như sau:

- Viên chức không giữ chức vụ quản lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau:

+ Khiển trách;

+ Cảnh cáo;

+ Buộc thôi việc.

- Viên chức quản lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau:

+ Khiển trách;

+ Cảnh cáo;

+ Cách chức;

+ Buộc thôi việc.

Cùng với đó, tại Khoản 4 Điều 13 LUật này cũng có quy định:

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

=> Như vậy, theo các quy định trên thì có thể thấy, đối với công việc, nếu viên chức mà nghiện ma túy thì sẽ bị buộc thôi việc bạn nhé.

Ngoài ra, viên chức nghiện ma túy cũng có thể bị áp dụng các biện pháp về cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cai nghiện ma túy tại cộng đồng để cai nghiện.

Trên đây là nội dung giải đáp về việc xử lý đối với viên chức nghiện ma túy.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin