Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển của gói thầu xây lắp

Ngày hỏi:19/01/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về đấu thầu, gói thầu xây lắp. Tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển của gói thầu xây lắp được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển của gói thầu xây lắp được quy định tại Mục 5 Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, cụ thể như sau:

Trường hợp cần thiết, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSMST (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSDST nếu cần thiết) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSMST đến tất cả các nhà thầu nhận HSMST trước thời điểm đóng sơ tuyển tối thiểu ___ ngày [Ghi số ngày cụ thể, nhưng phải đảm bảo đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDST]. Tài liệu này là một phần của HSMST. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi đó bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.