Giải thích làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển của gói thầu xây lắp

Ngày hỏi:19/01/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Hoàng Thanh, hiện bạn đang công tác tại một công ty xây dựng, vì yêu cầu công việc sắp tới. Tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể thắc mắc như sau: Giải thích làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển của gói thầu xây lắp được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Giải thích làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển của gói thầu xây lắp được quy định tại Mục 4 Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, cụ thể như sau:

Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích làm rõ HSMST thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ _____ [Ghi địa chỉ bên mời thầu] (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail …) đảm bảo bên mời thầu nhận được văn bản yêu cầu giải thích làm rõ HSMST không muộn hơn _____ ngày [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi số ngày cụ thể cho phù hợp] trước thời điểm đóng sơ tuyển. Bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời và gửi cho tất cả các nhà thầu nhận HSMST.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.