Hồ sơ mời sơ tuyển và phát hành hồ sơ mời sơ tuyển của nhà thầu gói thầu xây lắp

Ngày hỏi:19/01/2019

Đang công tác tại Ban quản lý dự án của một công ty xây dựng tại Tp Hà Nội. Vì yêu cầu công việc nên có thắc măc sau tôi mong sớm nhận phản hồi: Hồ sơ mời sơ tuyển và phát hành hồ sơ mời sơ tuyển của nhà thầu gói thầu xây lắp được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hồ sơ mời sơ tuyển và phát hành hồ sơ mời sơ tuyển của nhà thầu gói thầu xây lắp quy định tại Mục 3 Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, cụ thể như sau:

- HSMST bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMST này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSMST để chuẩn bị HSDST thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

- Bên mời thầu phát hành miễn phí HSMST cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia sơ tuyển kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển và được kéo dài đến trước thời điểm đóng sơ tuyển.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.