Ai là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng?

Ngày hỏi:17/01/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Ai là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định hiện hành của pháp luật thì: Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và những cơ sở tương tự khác.

Về vấn đề mà bạn đang thắc mắc thì tại Khoản 1 Điều 11 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 có quy định như sau:

Cơ sở tín ngưỡng phải có người đại diện hoặc ban quản lý để chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng.

=> Như vậy, theo quy định này thì người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động diễn ra tại cơ sở bạn nhé.

Để rõ hơn về người đại diện và thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng thì Ban biên tập cũng cung cấp cho bạn thêm một số thông tin như sau:

+ Người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

+ Người đại diện là người thay mặt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo tập trung, hoạt động tôn giáo của nhóm người hoặc tổ chức mà mình đại diện.

Trên đây là nội dung giải đáp về người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin