Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài

Ngày hỏi:11/01/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Pháp luật hiện hành cảu nước ta có quy định: Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Bên cạnh đó, tại Điều 12 Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá do Thủ tướng Chính phủ ban hành có quy định về cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài như sau:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được đặt cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư của Việt Nam và pháp luật của nước sở tại.

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày đặt cơ sở hoặc chấm dứt hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài, doanh nghiệp thẩm định giá phải thông báo bằng văn bản kèm theo tài liệu có liên quan cho Bộ Tài chính để quản lý, giám sát.

Trên đây là nội dung giải đáp về cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.