Có bắt buộc phải công bố bảng lương tại nơi làm việc không?

Ngày hỏi:10/01/2019

Tôi là Phương Anh, là kế toán nhưng tôi kiêm nhiệm thêm công việc nhân sự tại một công ty xây dựng nhỏ tại Bình Dương. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Doanh nghiệp có bắt buộc phải công bố bảng lương tại nơi làm việc không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ Luật lao động 2012;

Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

Tại Bộ Luật lao động 2012 có quy định.

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

=> Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động phải được công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP có quy định:

Trong trường hợp doanh nghiệp, người sử dụng lao động kông công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng, sẽ bị phạt tiền mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Như vậy, nếu doanh nghiệp, người sử dụng không công khai sẽ bị áp dụng mức xử phạt nêu trên.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin