Có được xin cấp lại giấy ra viện bị mất?

Ngày hỏi:10/01/2019

Có được xin cấp lại giấy ra viện bị mất? Cấp giấy ra viên trong trường hợp người lao động điều trị do ốm đau? Tôi nộp hồ sơ cho phòng nhân sự để xin hưởng chế độ ốm đau nhưng lại làm mất giấy ra viện. Sau đó tôi có lên bệnh viện xin cấp lại giấy ra viện thì bên bệnh viện nói giấy ra viện chỉ cấp 1 lần như vậy có đúng không? Cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Có được xin cấp lại giấy ra viện bị mất?

Khoản 5a Điều 26 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định:

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp giấy ra viện có trách nhiệm cấp lại giấy ra viện trong các trường hợp sau đây:

- Bị mất, bị hỏng;

- Người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;

- Việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định;

- Có sai sót về thông tin được ghi trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp cấp lại phải đóng dấu "Cấp lại" trên giấy ra viện.

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp mất giấy ra viện người yêu cầu có thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp giấy ra viện để xin cấp lại. Giấy ra viện được cấp lại sẽ được đóng dấu "Cấp lại". Do đó, trường hợp của bạn có thể đến bệnh viện để xin cấp lại, bệnh viện trả lời giấy ra viện chỉ được cấp một lần là sai quy định.

Cấp giấy ra viên trong trường hợp người lao động điều trị do ốm đau?

Căn cứ Điều 15 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định: Cấp giấy ra viện như sau:

1. Thẩm quyền cấp giấy ra viện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn được phép điều trị nội trú.

2. Mẫu và cách ghi giấy ra viện thực hiện theo quy định tại phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

3. Trường hợp người bệnh được lưu tại Trạm y tế xã theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên tịch Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế khi kết thúc điều trị, theo dõi tại Trạm y tế thì được cấp giấy ra viện theo mẫu quy định tại phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin