Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng có được hưởng chế độ thai sản không?

Ngày hỏi:09/01/2019

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2014 nhưng đến tháng đầu tháng 04/2018 thì tôi nghỉ việc ở nhà chăm lo cho gia đình (chồng tôi bị bệnh) và lúc đố tôi đang mang thai. Tôi bắt đầu đi làm lại và bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 07/2018. Đến nay thì tôi sinh con, vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không khi tham gia bảo hiểm xã hội ngắt quãng như vậy?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì lao động nữ khi sinh con có đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn tham gia bảo hiểm xã hội bị ngắt quãng, từ năm 2014 đến 04/2018 thì nghỉ việc ở nhà chăm lo cho gia đình (chồng tôi bị bệnh) và bắt đầu tham gia lại từ 07/2018 cho đến lúc sịnh con (Tháng 01/2019).

Tình từ thời gian bạn sinh (vào tháng 01/2018) lùi lại 12 tháng thì bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được 09 tháng, đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin