Có bắt buộc lập nhật ký giám sát công trình không?

Ngày hỏi:02/01/2019

Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp công ty tôi hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thì có bắt buộc lập nhật ký giám sát công trình hay không? Trong Nghị định 46/2015/NĐ-CP thì không có quy định nhưng trong Nghị định 121/2013/NĐ-CP thì có xử phạt về hành vi này? Giờ công ty tôi phải làm thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 120 Luật Xây dựng 2014 thì các công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Đối với các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ thi pháp luật không bắt buộc phải thực hiện việc giám sát thi công xây dựng trong trường hợp này. Tuy nhiên, Nhà nước khuyến khích việc giám sát thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Việc giám sát thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và Điều 6, Điều 7 Thông tư 26/2016/TT-BXD.

Theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định 46/2015/NĐ-CP và Thông tư 26/2016/TT-BXD thì pháp luật hiện nay không quy định các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải lập/có nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình.

Do đó, bên tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình không phải lập nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình, trừ trường hợp hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị tư vấn giám sát có quy định về việc lập nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình hoặc hợp đồng xây dựng giữa các bên tham gia hợp đồng có thỏa thuận về vấn đề này.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.