Phạm vi và giới hạn kiểm toán khi lập kế hoạch kiểm toán Nhà nước tổng quát

Ngày hỏi:02/01/2019

Tôi là Văn Thiết, hiện tôi đang làm việc tại một đơn vị dịch vụ kế toán ngoài nhà nước, thường xuyên phải làm việc với một số đơn vị kiểm toán, có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Phạm vi và giới hạn kiểm toán khi lập kế hoạch kiểm toán Nhà nước tổng quát được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 Phạm vi và giới hạn kiểm toán khi lập kế hoạch kiểm toán Nhà nước tổng quát quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

Xác định niên độ (thời kỳ), đơn vị và các nội dung được kiểm toán, giới hạn, hạn chế không thể tiến hành kiểm toán đối với các nội dung được kiểm toán hoặc đối chiếu.

Lưu ý xác định rõ các đơn vị được kiểm toán thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính như: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân và các vụ có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ NSNN, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, KBNN và một số đơn vị liên quan của Bộ Tài chính.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin