Nội dung kiểm toán khi lập kế hoạch kiểm toán tổng quát

Ngày hỏi:02/01/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Minh Quang có mail là minhquang***@gmail.com gửi về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Nội dung kiểm toán khi lập kế hoạch kiểm toán tổng quát được quy định ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Nội dung kiểm toán khi lập kế hoạch kiểm toán tổng quát quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

- Về quyết toán thu NSNN:

+ Xác định số quyết toán thu NSNN; đánh giá việc tuân thủ trong công tác quyết toán thu NSNN;

+ Đánh giá việc tuân thủ, tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác lập, giao dự toán thu NSNN; chấp hành dự toán thu NSNN, quản lý thu NSNN.

- Về quyết toán chi NSNN:

+ Xác định số quyết toán chi NSNN; đánh giá việc tuân thủ trong công tác quyết toán chi NSNN;

+ Đánh giá việc tuân thủ, tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác lập, giao dự toán chi NSNN; chấp hành và điều hành dự toán chi NSNN.

- Kiểm toán một số nội dung liên quan đến NSNN:

+ Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ dự trữ tài chính của NSTW;

+ Việc ứng trước dự toán cho năm sau liền kề năm được kiểm toán và hoàn trả khoản ứng trước của các năm trước trong năm được kiểm toán;

+ Việc triển khai thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ và những giải pháp của Chính phủ để điều hành nền kinh tế trong từng thời kỳ có liên quan đến năm được kiểm toán;

+ Nợ công (lựa chọn nội dung kiểm toán phù hợp gắn với Báo cáo quyết toán NSNN trong trường hợp KTNN đã thực hiện kiểm toán chuyên đề nợ công).Xác nhận chỉ tiêu vay bù đắp bội chi NSTW theo từng nguồn vay trong nước, vay ngoài nước.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin