Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Ngày hỏi:24/12/2018

Tôi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được 02 năm, tôi muốn thay đổi nơi đăng ký hành nghề kiểm toán và muốn điều chỉnh lại giấy chứng nhận. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Thông tư 202/2012/TT-BTC; Thông tư 271/2016/TT-BTC.

1. Điều kiện:

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được điều chỉnh khi kiểm toán viên thay đổi nơi đăng ký hành nghề kiểm toán mà Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề đã được cấp vẫn còn thời hạn.

2. Hồ sơ:

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 202/2012/TT-BTC ;

- 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề;

- Các tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 8, khoản 9 Điều 4 Thông tư 202/2012/TT-BTC, cụ thể:

+ Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán.

+ Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước doanh nghiệp kiểm toán.

+ Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên là người nước ngoài trừ trường hợp pháp luật lao động Việt Nam quy định không cần phải có giấy phép lao động.

- Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này nếu có thay đổi so với lần đăng ký hành nghề gần nhất; (Bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 202/2012/TT-BTC.)

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cũ trừ trường hợp đã nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề khi hết hiệu lực hoặc không còn giá trị theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư 202/2012/TT-BTC.

3. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính hoặc qua đường bưu điện hoặc có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT) tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Nộp lệ phí đối với cá nhân đủ điều kiện.

- Bước 4:  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cho kiểm toán viên hành nghề. Trường hợp từ chối, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Công khai danh sách trên trang điện tử của Bộ Tài chính.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ điều kiện.

5. Thẩm quyền điều chỉnh: Bộ Tài Chính.

6. Lệ phí: 800.000 đồng/lần thẩm định.

7. Thời hạn sử dụng: Thời hạn còn lại của giấy chứng nhận đăng ký cũ.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin