Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Ngày hỏi:24/12/2018

Tôi hiện đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tuy nhiên tôi vẫn chưa sử dụng đến nên có cất, nhưng lo là hết hạn, nên ban biên tập cho tôi hỏi: Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là bao lâu? Đồng thời tôi chưa biết là được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thì tôi sẽ được làm những gì? Được quy định tại đâu?

(*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định:

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán có thời hạn tối đa là 5 năm (60 tháng) nhưng không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 296/2016/TT-BTC có hướng dẫn người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (sau đây gọi là kế toán viên hành nghề) được hành nghề dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Bạn có thể tham khảo thêm:

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán .

- Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán .

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.