Lệ phí xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán là bao nhiêu?

Ngày hỏi:24/12/2018

Chào ban biên tập, vui lòng hỗ trợ giúp tôi: đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cần đáp ứng những điều kiện gì? Mức đóng lệ phí để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán là bao nhiêu?

(*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Như bạn có trình bày, Tại Khoản 1 Điều 60 Luật kế toán 2015 có quy định: với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

- Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

- Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

- Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 271/2016/TT-BTC, có quy định:

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán: Cấp lần đầu 4.000.000 đồng/lần thẩm định; cấp điều chỉnh, cấp lại 2.000.000 đồng/lần thẩm định.

=> Như vậy, đây là lần đầu bạn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do đó khi đáp ứng đủ các điều kiện trên thì tiến hành hoàn thành thủ tục và phải đóng mức lệ phí là 4.000.000 đồng/lần thẩm định.

Đồng thời bạn có thể tham khảo thêm tại:

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin