Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là bao nhiêu?

Ngày hỏi:24/12/2018

Tôi tên Thanh Xuân, đã có chứng chỉ kế toán viên tôi nghĩ mình đã đáp ứng được các điều kiện để được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, nhưng tôi có nghe bạn tôi bảo là lệ phí của việc cấp giấy chứng nhận khá cao, nên hơi ngán, nhưng tôi muốn biết cụ thể là bao nhiêu? Nên Ban biên tập hỗ trợ giúp.

(*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Như bạn có trình bày, bạn đã đáp ứng đủ các điều kiện để đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tuy nhiên chúng tôi thông tin cụ thể đến bạn, tại Khoản 1 Điều 58 Luật kế toán 2015 có quy định người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự;

- Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

- Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, thì bạn cần hoàn thành trình tự, thủ tục theo Luật định để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 271/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định:

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán: Cấp lần đầu 1.200.000 đồng/lần thẩm định; cấp điều chỉnh, cấp lại 800.000 đồng/lần thẩm định.

=> Vậy, như bạn trình bày thì bạn mới xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán lần đầu nên mức phí phải đóng là 1.200.000 đồng/lần thẩm định.

Bạn có thể tham khảo thêm:

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

- Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

 

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin