Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do thu hồi

Ngày hỏi:24/12/2018

Tôi có người bạn làm việc tại công ty kiểm toán do vi phạm một vài lỗi nên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đã được 01 năm. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do thu hồi như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Thông tư 202/2012/TT-BTC; Thông tư 271/2016/TT-BTC.

1. Điều kiện:

Người bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán muốn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề phải đã qua thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này;

- 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán;

- Các tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 8, khoản 9 Điều 4 Thông tư này nếu có thay đổi so với lần đăng ký hành nghề gần nhất, cụ thể:

+ Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán.

+ Bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước doanh nghiệp kiểm toán.

+ Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên là người nước ngoài trừ trường hợp pháp luật lao động Việt Nam quy định không cần phải có giấy phép lao động.

3. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính hoặc qua đường bưu điện hoặc có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT) tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Nộp lệ phí đối với cá nhân đủ điều kiện. 

- Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đối người đủ điều kiện. Trường hợp từ chối, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Công khai danh sách trên trang điện tử của Bộ Tài chính.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ điều kiện.

5. Thẩm quyền cấp chứng chỉ: Bộ Tài Chính.

6. Lệ phí: 800.000 đồng.

7. Thời hạn sử dụng: tối đa là 5 năm (60 tháng) nhưng không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin