Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng theo quy định mới nhất

Ngày hỏi:15/12/2018

Theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay thì việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng sẽ được thực hiện khi có các căn cứ nào? Nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc phòng được quy định cụ thể như thế nào? Cảm ơn đã giải đáp!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) thì căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng được quy định cụ thể như sau:

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng bao gồm:

- Kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng;

- Nhu cầu sử dụng đất 05 năm quốc phòng;

- Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ trước;

- Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

Nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc phòng bao gồm:

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ trước;

- Xác định khu vực, diện tích đất sử dụng vào mục đích quốc phòng trong thời kỳ kế hoạch 05 năm và cụ thể đến từng năm;

- Xác định cụ thể vị trí, diện tích đất quốc phòng bàn giao lại cho địa phương quản lý trong thời kỳ kế hoạch 05 năm;

- Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.