Việc sản xuất, nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/12/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc sản xuất, nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Việc sản xuất, nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Điều 53 Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 với nội dung như sau:

- Phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn kỹ thuật theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung trả lời về việc sản xuất, nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật phòng cháy và chữa cháy 2001.
Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin