Điều kiện cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Luật Trồng trọt 2018

Ngày hỏi:12/12/2018

Giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính chỉ được phép sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu sau khi được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng. Vậy theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay thì để được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng thì cần phải đáp ứng các điều kiện nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Trồng trọt 2018).

Luật Trồng trọt 2018 quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.

Theo quy định tại Luật Trồng trọt 2018 thì Giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính chỉ được phép sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu sau khi được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng, hoặc cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng, trừ trường hợp phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, triển lãm, trao đổi quốc tế hoặc sản xuất hạt lai để xuất khẩu.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Trồng trọt 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020) thì Điều kiện cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng bao gồm:

- Có tên giống cây trồng;

- Có kết quả khảo nghiệm bảo đảm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định;

- Có kết quả khảo nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia về giá trị canh tác, giá trị sử dụng;

- Có mẫu giống cây trồng được lưu theo quy định tại Điều 20 của Luật này;

- Có bản công bố thông tin về giống cây trồng, quy trình sản xuất do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin