Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào?

Ngày hỏi:08/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện này thì việc phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 829/QĐ-BTNMT năm 2018, quy đinh Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Hằng tháng, cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

- Ít nhất 03 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí.

- Trường hợp cần thiết, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí bằng các hình thức phù hợp quy định tại Điều 3 Quy chế này.

2. Các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước trực thuộc Bộ:

- Hằng tháng, cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị trên Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

- Cử người phát ngôn để cung cấp thông tin cho báo chí tại Họp báo của Bộ, hoặc họp báo Chính phủ, hoặc họp báo khác khi có yêu cầu của Bộ.

- Trường hợp cần thiết, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí bằng các hình thức phù hợp quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

- Trước ngày 20 hằng tháng, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) nội dung cung cấp thông tin báo chí trong tháng và dự kiến kế hoạch nội dung cung cấp thông tin báo chí tháng tiếp theo.

Trên đây là quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Bộ Tài nguyên và Môi trường "