Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá

Ngày hỏi:07/12/2018

Tôi đang có tài sản được quyền đấu giá và tôi cũng muốn thông qua đấu giá để bán đi tài sản này. Do chưa hiểu nhiều về đấu giá nên tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi câu hỏi sau: Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá được quy định tại Điều 47 Luật đấu giá tài sản 2016 với nội dung như sau:

- Người có tài sản đấu giá có các quyền sau đây:

+ Giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá;

+ Tham dự cuộc đấu giá;

+ Yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 của Luật này;

+ Yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật này; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d khoản 5 Điều 9 của Luật này;

+ Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật về dân sự;

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Người có tài sản đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

+ Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá;

+ Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản;

+ Giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật;

+ Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, diễn biến cuộc đấu giá và kết quả đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung trả lời về quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật đấu giá tài sản 2016.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.