Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em gồm có những loại hình nào?

Ngày hỏi:07/12/2018

Tôi đang có thắc mắc về một số vấn đề liên quan đến việc bảo vệ trẻ em và muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em gồm có những loại hình nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em là cơ sở do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng, nhiệm vụ thực hiện hoặc phối hợp, hỗ trợ thực hiện một hoặc một số biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 55 Luật trẻ em 2016 quy định cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em gồm có những loại hình sau đây:

Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tổ chức theo loại hình cơ sở công lập và cơ sở ngoài công lập.

Ngoài ra, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em bao gồm:

- Cơ sở có chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em;

- Cơ sở có một phần chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Trên đây là nội dung trả lời về loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Trẻ em 2016.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin