Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Ngày hỏi:29/11/2018

Vì nhu cầu công việc nên tôi có tìm hiểu về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, tuy nhiên vấn đề mà tôi chưa được rõ là thủ tục cấp lại của chứng chỉ đó, Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp tôi.

Tuấn Anh (Anh****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật di sản văn hóa 2001;

- Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009;

- Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL;

- Nghị định 166/2018/NĐ-CP.

1. Trường hợp cấp lại:

- Hết hạn sử dụng;

- Bị mất hoặc bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ) không sử dụng được;

- Bị lỗi do in ấn hoặc nhầm lẫn;

- Bổ sung nội dung hành nghề.

2. Thành phần hồ sơ (01 bộ) gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề (Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL);

- Bản chính Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (đối với trường hợp Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng, bị hỏng, bị lỗi hoặc bổ sung nội dung hành nghề);

- 02 (hai) ảnh mầu cỡ 3x4cm chụp trong năm đề nghị cấp lại;

- Trường hợp bổ sung nội dung hành nghề đã được ghi nhận trong Chứng chỉ hành nghề đã cấp hoặc Chứng chỉ hành nghề bị mất thì phải gửi kèm theo hồ sơ quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 15 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL.

3. Quy trình cấp lại:

- Cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi chung là Chứng chỉ hành nghề) nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa).

- Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng, bị hỏng, bị lỗi, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không cấp phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

- Đối với các trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội dung hành nghề thì thời hạn cấp lại như cấp mới.

4. Thẩm quyền cấp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa)

5. Thời hạn cấp:

- Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng, bị hỏng, bị lỗi: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với các trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội dung hành nghề: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

6. Lệ phí:

- Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm cấp Chứng chỉ hành nghề.

- Trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề bị lỗi thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp miễn phí theo yêu cầu của cá nhân.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng và chúc sức khỏe!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin