Lưu trữ hồ sơ khen thưởng trong kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:28/11/2018

Tôi tên Lan Ngọc, tôi hiện nay tôi đang sinh sống và làm việc tại Bình Định. Tôi cần tìm hiểu một số quy định liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trong kiểm toán nhà nước. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Việc lưu trữ hồ sơ khen thưởng trong kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn. (0908***)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Việc lưu trữ hồ sơ khen thưởng trong kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 42 Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 2211/QĐ-KTNN năm 2018 như sau:

- Các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ khen thưởng của đơn vị để thuận tiện cho việc tra cứu hồ sơ gồm: Đăng ký thi đua, chấm điểm thi đua của tập thể, cá nhân; phiếu bầu (nếu có); tờ trình Tổng KTNN đề nghị khen thưởng; biên bản họp phòng; biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị; mẫu biểu tổng hợp; báo cáo kết quả bình xét thi đua; báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng,...

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ khen thưởng của các đơn vị trực thuộc gồm: Tờ trình Tổng KTNN đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc (kèm theo Biên bản họp), Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN, phiếu bầu, quyết định khen thưởng, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ kèm Báo cáo thành tích...

Trên đây là nội dung quy định về việc lưu trữ hồ sơ khen thưởng trong kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2211/QĐ-KTNN năm 2018.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.