Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Ngày hỏi:23/11/2018

Trước đây tôi đã được Bộ Tư pháp xét duyệt và cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Tôi hoạt động hành nghề Quản tài viên từ đó đến nay. Nhưng vừa rồi tôi có chuyển nhà và làm thất lạt chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đã được cấp. Giờ tôi muốn xin cấp lại thì đến đâu xin, thủ tục cấp như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: - Luật Phá sản 2014; Nghị định 22/2015/NĐ-CP; Thông tư 224/2016/TT-BTC

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Cá nhân được hành nghề quản tài viên khi có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo quy định của pháp luật.

Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên được cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo quy định của pháp luật tại Luật Phá sản 2014, Nghị định 22/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Theo đó, trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên được thực hiện như sau:

1. Điều kiện cấp lại Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Cá nhân đã được xem xét, cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên được cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bị mất;

- Chứng chỉ bị hư hỏng không thể sử dụng được.

2. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên;

- 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

3. Quy trình cấp lại Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Bước 1: Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gửi 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí cấp lại theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cho người đề nghị.

4. Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên: Bộ Tư pháp

5. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên: 100.000 (một trăm nghìn) đồng.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin