Thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

Ngày hỏi:19/11/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào của nước ta nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật năng lượng nguyên tử 2008; Thông tư 08/2010/TT-BKHCN; Thông tư 287/2016/TT-BTC.

1. Trường hợp cấp lại: Nhân viên bức xạ phải làm thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ khi chứng chỉ hết hạn hoặc bị rách, nát, mất.

2. Điều kiện:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

- Có trình độ chuyên môn và kiến thức về an toàn phù hợp;

- Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định;

- Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh theo mẫu 05-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN;

- Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;

- Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- 03 ảnh cỡ 3 x 4.

4. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và nộp phí, lệ phí cấp giấy phép, cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn quy định, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp chứng chỉ theo quy định. Nếu việc cấp chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ thì Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ trình hồ sơ lên Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét.

5. Thẩm quyền cấp lại:

- Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân.

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ nếu không thuộc trường hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

6. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được nộp kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ sẽ theo thời hạn xử lý hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

7. Lệ phí: 200.000 đồng/chứng chỉ.

8. Thời hạn của chứng chỉ: là thời hạn còn lại của chứng chỉ cấp lại do bị mất hoặc bị rách; 05 năm đối với trường hợp xin cấp lại do hết hạn.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin