Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Ngày hỏi:19/11/2018

Bạn tôi là người nước ngoài, sắp về Việt Nam làm việc. Bạn tôi có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng do nước ngoài cấp. Giờ bạn tôi về Việt Nam làm thì muốn chuyển đổi chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng thì thủ tục chuyển đổi như thế nào ạ? Xin giúp đỡ bạn của tôi với!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: - Luật Xây dựng 2014; Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Thông tư 08/2018/TT-BXD; và Thông tư 172/2016/TT-BTC.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề định giá xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề định giá xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được thực hiện cụ thể như sau:

1. Điều kiện chuyển đổi:

Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề định giá xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, thì phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ chuyển đổi:

Bao gồm:

- Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

- Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.

3. Quy trình chuyển đổi:

- Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng.

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng;

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

4. Thẩm quyền chuyển đổi:

- Hạng I: Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Hạng II, hạng III: Sở Xây dựng; Hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

5. Thời hạn giải quyết: 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí chuyển đổi: 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

7. Thời hạn của Chứng chỉ: Hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin