Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích lần đầu

Ngày hỏi:19/11/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Anh. Hiện đang công tác trong lĩnh vực văn hóa. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể thắc mắc của bạn như sau: Tổng hợp quy định về việc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích lần đầu được quy định ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Nghị định 61/2016/NĐ-CP.

1. Điều kiện cấp:

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Hồ sự đề nghị cấp chứng chỉ:

Cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình;

- Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm đề nghị cấp.

3. Quy trình cấp chứng chỉ:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

-Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thẩm quyền cấp giấy chứng chỉ: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

5. Thời hạn cấp chứng chỉ: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí cấp chứng chỉ: Theo quy định của Bộ tài chính.

7. Thời hạn sử dụng của chứng chỉ hành nghề: 05 năm kể từ ngày cấp.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin