Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Ngày hỏi:29/06/2019

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng đã bị mất nên tôi muốn làm lại cái khác nhưng không biết thủ tục cấp lại như thế nào. Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp tôi nhé. Tôi cảm ơn!

Trần Quang Thanh (***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 207/2016/TT-BTC;

- Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT.

1. Điều kiện cấp lại

Người có Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bị rách, bẩn, phai mờ đến mức không thể sử dụng được hoặc người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đã hết thời hạn ba (03) năm, kể từ ngày bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề có quyền yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề.

2. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ 01 bộ gồm:

- Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 20 của Thông tư này;

- 02 ảnh 3x4;

- Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt.

3. Quy trình thực hiện:

- Người có yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề nộp 01 (một) bộ hồ sơ cho Cục Trồng trọt;

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Trồng trọt xác định tính đầy đủ theo quy định của hồ sơ, gửi yêu cầu bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định;

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi Cục Trồng trọt nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục trưởng Cục Trồng trọt cấp lại Chứng chỉ hành nghề đại diện quyền đối với giống cây trồng.

4. Thẩm quyền cấp lại: Cục Trồng trọt.

5. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi Cục Trồng trọt nhận được hồ sơ đầy đủ.

Trường hợp Chứng chỉ hành nghề bị lỗi do Cục Trồng trọt thì Cục Trồng trọt phải cấp lại Chứng chỉ trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

6. Lệ phí cấp lại: 100.000 đồng/người/lần

7. Thời hạn sử dụng Chứng chỉ: vô thời hạn.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng và chúc sức khỏe!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin