Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích lần đầu

Ngày hỏi:12/11/2018

Đang công tác trong lĩnh vực văn hóa, tôi được biết theo quy định của pháp luật thì việc lập quy hoạch tu bổ di tích cũng phải bắt buộc có chứng chỉ hành nghề. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích lần đầu được quy định như thế nào? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Nghị định 61/2016/NĐ-CP.

1. Điều kiện cấp:

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Hồ sơ đề nghị cấp:

Bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích;

- Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm đề nghị cấp.

3. Quy trình cấp:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

-Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thẩm quyền cấp: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6. Thời hạn sử dụng của Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực trong thời hạn 05 năm.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin