Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Ngày hỏi:09/11/2018

Tôi muốn hỏi một vấn đề sau đây, không biết các anh/chị có sẵn sàng hỗ trợ giúp tôi được hay không. Bởi vì nó hơi phức tạp. Tôi trước đây có được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng nhưng sau thời gian thì đã bị mấy con mọt làm cho hư hỏng, giờ tôi muốn xin cấp lại, không biết thủ tục thực hiện như thế nào? Có thể hướng dẫn giúp không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: - Luật Xây dựng 2014; Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Thông tư 08/2018/TT-BXD; và Thông tư 172/2016/TT-BTC.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được phân thành các hạng sau đây: Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II và Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III.

Cá nhân được đã được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được cấp lại Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được thực hiện cụ thể như sau:

1. Điều kiện cấp lại:

Cá nhân được cấp lại Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi:

- Chứng chỉ cũ bị mất;

- Chứng chỉ cũ bị hư hỏng;

- Chứng chỉ cũ hết thời hạn hiệu lực.

2. Hồ sơ cấp lại:

Bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng;

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng đã được cấp, trường hợp bị mất Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại.

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

3. Quy trình cấp lại:

- Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng;

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

4. Thẩm quyền cấp lại:

- Hạng I: Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Hạng II, hạng III: Sở Xây dựng; Hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

5. Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí cấp lại: 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

7. Thời hạn của Chứng chỉ: là thời hạn còn lại của chứng chỉ cũ trong trường hợp xin cấp lại do mất, hư hỏng; 05 năm đối với trường hợp cấp lại do hết hạn.

Lưu ý: Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin