Thủ tục điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

Ngày hỏi:08/11/2018

Mong các anh chị trong Ban Tư vấn pháp luật hướng dân giúp tôi thủ tục thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành? Rất mong Ban Tư vấn pháp luật dành thời gian hướng dẫn giúp chúng tôi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: - Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Thông tư 08/2018/TT-BXD; và Thông tư 172/2016/TT-BTC.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng được phân thành các hạng sau đây: Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I, Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng III.

Các cá nhân được đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng mà có nhu cầu được điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ theo quy định pháp luật.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh, bổ sung Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng được thực hiện cụ thể như sau:

1. Điều kiện điều chỉnh, bổ sung:

Cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng được điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề khi có nhu cầu.

2. Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung:

Bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;

- Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung;

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

3. Quy trình điều chỉnh, bổ sung:

- Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

4. Thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung:

- Hạng I: Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp.

- Hạng II, hạng III: Sở Xây dựng cấp; Hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

5. Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí điều chỉnh, bổ sung: 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

7. Thời hạn của Chứng chỉ: 05 năm.

Lưu ý: Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin