Thủ tục cấp lại Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Ngày hỏi:29/06/2019

Tôi trước đó đã tham gia lớp đầu thầu cơ bản và đã được cấp chứng chỉ. Do để lâu ngày thất lạc nên giờ tôi muốn xin cấp lại. Cho tôi hỏi về thủ tục cấp lại Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản được quy định ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

CCPL: Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

1. Điều kiện:

Cá nhân đã được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản có thể đề nghị cơ sở đào tạo cấp lại chứng chỉ trong các trường hợp chứng chỉ bị rách nát, hư hại, bị mất hoặc ghi sai thông tin.

2. Quy trình cấp:

Cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản cho học viên căn cứ hồ sơ gốc để thực hiện cấp lại chứng chỉ. Nội dung chứng chỉ cấp lại được ghi đúng như bản cấp lần đầu; trường hợp cấp lại chứng chỉ do ghi sai thông tin thì cơ sở đào tạo phải xem xét điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ cấp chứng chỉ lần đầu cho phù hợp.

3. Thẩm quyền cấp: Cơ sở đào tạo

4. Thời hạn giải quyết: Không xác định.

5. Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin