Thủ tục cấp Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Ngày hỏi:29/06/2019

Tôi hiện đang quan tâm về khóa học đào tạo đấu thầu cơ bản để phục vụ công việc. Cho tôi hỏi pháp luật hiện hành có quy định gì về thủ tục cấp Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

CCPL: Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT.

1. Điều kiện:

Học viên được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Tham dự ít nhất 90% thời lượng của khóa học. Trường hợp học viên không bảo đảm thời lượng tham dự khóa đào tạo nhưng có lý do chính đáng, cơ sở đào tạo cho phép học viên bảo lưu thời lượng đã học và học tiếp tại khóa học khác của cùng một cơ sở đào tạo trong thời gian tối đa 03 tháng kể từ ngày đầu tiên của khóa đào tạo tham gia trước đó;

- Làm bài kiểm tra và có kết quả kiểm tra cuối khóa đào tạo được đánh giá từ loại “Trung bình” trở lên.

2. Quy trình cấp:

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, cơ sở đào tạo có trách nhiệm cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản cho các học viên đáp ứng yêu cầu theo Mẫu số 1 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT.

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản, cơ sở đào tạo tự đăng tải danh sách học viên được cấp chứng chỉ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời gửi Quyết định cấp chứng chỉ kèm theo danh sách học viên được cấp chứng chỉ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Cục Quản lý đấu thầu) để tổng hợp, theo dõi.

3. Thẩm quyền cấp: Cơ sở đào tạo.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo.

5. Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin