Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn

Ngày hỏi:07/11/2018

Ban biên tập có nhận được email từ anh Khang (kk***@gmail.com) yêu cầu hướng dẫn cụ thể thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Thông tư 11/2015/TT-BXD

1. Điều kiện:

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

- Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản, cụ thể:

+ Bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100)

+ Bài thi phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100)

2. Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ quy định tại Điều 10 của Thông tư 11/2015/TT-BXD;

- Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn.

3. Trình tự thực hiện:

Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định sau:

- Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BXD để được cấp chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba (theo mẫu tại Phụ lục 4c của Thông tư 11/2015/TT-BXD);

- Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ (ghi rõ cấp lần thứ hai, lần thứ ba...).

4. Thẩm quyền cấp lại: Sở Xây dựng

5. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6. Lệ phí: 200.000 đồng/CCHN

7. Thời hạn của chứng chỉ: 05 năm

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin