Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập

Ngày hỏi:06/11/2018

Tôi quan tâm đến việc cấp chứng chỉ hành nghề biên tập. Nhờ Ngân hàng pháp luật tư vấn giúp tôi thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập. 

Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

CCPL: Luật Xuất bản 2012, Thông tư 23/2014/TT-BTTTT.

1. Điều kiện

Chứng chỉ hành nghề biên tập được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng.

2. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ được lập thành 01 (một) bộ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập;

- Bản chính chứng chỉ hành nghề biên tập trong trường hợp bị hư hỏng; bản sao chứng chỉ hành nghề (nếu có) trong trường hợp bị mất.

3. Quy trình cấp

Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày chứng chỉ hành nghề biên tập bị mất hoặc bị hư hỏng, biên tập viên phải có hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm xem xét việc cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập cho biên tập viên; nếu không cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

4. Thẩm quyền cấp: Cục Xuất bản, In và Phát hành

5. Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

6. Thời hạn sử dụng Chứng chỉ: vô thời hạn.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin