Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Ngày hỏi:06/11/2018

Tôi là Nguyễn Thị Hồng, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định về thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

(hong_nguyen***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016; Thông tư 06/2017/TT-BTP và Thông tư 106/2017/TT-BTC

1. Điều kiện:

1. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản 2016 được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật đấu giá tài sản 2016 và lý do thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá không còn.

2. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản 2016 được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá sau 01 năm kể từ ngày bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

3. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản 2016 được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá khi có đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

4. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá nếu bị mất Chứng chỉ hành nghề đấu giá hoặc Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị hư hỏng không thể sử dụng được thì được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

5. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá không được cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản 2016;

b) Bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích.

2. Thành phần hồ sơ:

Đối với người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại Khoản 1 nêu trên, hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá (mẫu TP-ĐGTS-02) ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTP;

+ Giấy tờ chứng minh lý do thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá không còn;

+ Một ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm.

Đối với người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại Khoản 2, 3 nêu trên và trường hợp quy định tại Khoản 4 nêu trên, hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá (mẫu TP-ĐGTS-02) ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTP;

- Một ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm.

3. Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

4. Thẩm quyền cấp lại: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

5. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6. Phí: 500.000 đồng/hồ sơ

Ban biên tập thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin