Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Ngày hỏi:06/11/2018

Tôi muốn xin cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải nhưng không biết thủ tục được thực hiện như thế nào? Tôi hy vọng Ban biên tập có thể hướng dẫn giúp tôi, chân thành cảm ơn Ban biên tập rất nhiều

Minh Phú (078***)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Thông tư 27/2016/TT-BGTVT và Thông tư 189/2016/TT-BTC.

1. Điều kiện:

Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) được cấp lại trong trường hợp bị hỏng, mất, sai thông tin hoặc đã hết thời hạn sử dụng. Trường hợp GCNKNCMHTHH hết thời hạn sử dụng phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

- Hoa tiêu hàng hải đã đảm nhiệm chức danh hoa tiêu hàng hải phù hợp với GCNKNCMHTHH từ 24 tháng trở lên trong vòng 05 năm. Trường hợp không đủ 24 tháng thì phải qua thời gian thực tập lại ít nhất 03 tháng được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, Cảng vụ hàng hải khu vực xác nhận. Đối với thuyền trưởng tự dẫn tàu phải hoàn thành ít nhất 12 lượt tự dẫn tàu an toàn (có xác nhận của Cảng vụ hàng hải khu vực) trong thời gian sử dụng GCNKNCMHTHH.

2. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại GCNKNCMHTHH, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoa tiêu hàng hải hoặc đơn vị quản lý thuyền trưởng theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư 27/2016/TT-BGTVT;

- Bản chính GCNKNCMHTHH cần cấp lại (trường hợp giấy chứng nhận bị hỏng, sai thông tin);

- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm chụp trong vòng 06 tháng trở lại;

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

3. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

- Cục Hàng hải Việt Nam nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định (trường hợp nộp trực tiếp). Trong trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải Việt Nam thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Cục Hàng hải Việt Nam cấp lại GCNKNCMHTHH chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định: Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại GCNKNCMHTHH theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thẩm quyền cấp lại: Cục Hàng hải Việt Nam

5. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

6. Lệ phí: 150.000 đồng/giấy

7. Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận: 

- 05 năm, kể từ ngày cấp, trường hợp tuổi lao động của hoa tiêu hàng hải không còn đủ 05 năm thì thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải tương ứng với tuổi lao động còn lại của hoa tiêu theo quy định của pháp luật về lao động. 

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải cấp cho thuyền trưởng tự dẫn tàu có thời hạn sử dụng là 02 năm.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Ban biên tập thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin