Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện là công chức hay viên chức?

Ngày hỏi:24/10/2018

Tôi là Ngô Việt Anh, hiện tôi đang làm việc tại phòng Nội vụ của huyện. Mới được chuyển qua làm việc tại phòng, tôi có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi. Cụ thể: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện là công chức hay viên chức?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 tại Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức. Có quy định về những người công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Theo quy định của Luật Hiến pháp thì Hội liên hiệp Phụ nữ huyện là tổ chức chính trị xã hội.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Như vậy, theo quy định trên thì Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện không phải là công chức.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin