Điều kiện nhập khẩu thuốc thú y được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/10/2018

Ban biên tập hãy giúp tôi trả lời các câu hỏi sau: Điều kiện nhập khẩu thuốc thú y được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều kiện nhập khẩu thuốc thú y được quy định tại Điều 18 Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y do Thủ tướng Chính phủ ban hành và được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2018/NĐ-CP với nội dung như sau:

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y phải theo quy định tại Điều 94 của Luật thú y, Điều 17 của Nghị định này và đáp ứng các Điều kiện sau đây:

- Có kho bảo đảm các Điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Nghị định 35/2016/NĐ-CP.

- Có quạt thông gió, hệ thống điều hòa không khí để bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản phẩm; có nhiệt kế, ẩm kế theo dõi điều kiện bảo quản của sản phẩm. Đối với cơ sở nhập khẩu vắc xin, chế phẩm sinh học phải có kho riêng bảo quản, có máy phát điện dự phòng, có trang thiết bị, phương tiện vận chuyển bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm trong quá trình vận chuyển, phân phối.

Trên đây là nội dung trả lời về điều kiện nhập khẩu thuốc thú y. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 123/2018/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.